Perličky z referátu žiaka základnej školy

7. decembra 2022, starec07, Nezaradené

ČASŤ PRVÁ: HISTÓRIA

– Názov našej obce sa prvý krát objavuje v roku 1209, a to v darovacej listine, ktorou dal kráľ Ondrej 11. Tomášovi Svätojurskému zopár obcí. V roku 1290 tu bývali jeho sluhovia.

Keď bolo 18. storočie v polovici, Anton Grassalkovich kúpil Ivanku. Dal vybudovať niekoľko stavieb, medzi nimi aj poľovnícky letohrádok v štýle rokoka. Rokoko je slohový stupeň v neskorom období baroka. Tento majiteľ využíval kaštieľ aj barokový park ako miesto pre spoločenské udalosti. Aké, o tom sa literatúra nezmieňuje.
Na takú malú dedinku slušná história, však? A to ešte nie je všetko.

Až do roku 1841 ivanské panstvo patrilo Grassalkovichovcom, no po smrti posledného muža tohto rodu, Antona 3., ho odkúpil Michal Obrenovič. Ten bol srbským kniežaťom, a v Ivanke si zriadil vidiecke sídlo. S Ľudovítom Šťúrom sa spoznal v exile, a vďaka tomu prispel v 1848-om roku na zbrojenie dobrovoľníkov. Štúr mu za to štedro daroval svoju knihu „O národných povestiach a piesňach plemien slovenských“.

– Keď v roku 1916 Júlia zomrela, dostalo sa ivanské panstvo do rúk Karlovi Hunyadimu, ktorý ho daroval svojmu príbuznému, Filipovi Boss-Waldeck. Ten s chuťou vyrúbal naše krásne dubové lesy, ktoré boli severne od Ivanky.

ČASŤ DRUHÁ: KULTÚRA A OSOBNOSTI

Dychová hudba Ivanky pri Dunaji

Už vyše 100 rokov funguje dychová hudba, ktorá vystupuje pri kdejakých podujatiach. Bola založená v roku 1902 F. Bendekom. Obnovená bola v roku pána 1933 R. Zibalom, a veľmi úspešná bola aj pod J. Martinkovičom, keď sa im podarilo odohrať 212 koncertov, čo je viac ako priemerná folk-metalová skupina. 

ČASŤ TRETIA: KULTÚRNE PAMIATKY

Kaplnka Svätej Rozálie.

Je to rotunda s kupolovitou strechou a drobnou vežičkou, v ktorej spočíva medený zvon. V roku 1832 ju postavil neznámy umelec na pamiatku morovej epidémie. Je zasvätená sv. Rozálii. Epidémia skončila práve 4. septembra, čo je zhodou okolností deň sv. Rozálie.

Mohyla generála M. R. Štefánika

Miesto, kde pádom lietadla zahynul generál Milan Rastislav Štefánik. Miesto, kde sa zrútil označuje mohyla. Každoročne tu býva pietna spomienka na M. R. Štefánika, na ktorú musia chodiť aj úplne nevinní žiaci.

Zdroj: Internet, zo stránok „Referáty.“